کداهنگ پیشواز از پویا بیاتی

 

زخمی سیب فریب : 4413356 

برایم مادری کردی : 4413360 

گم شدم : 4413350 

دل نیمه جونه : 4413348 

یا زهرا گل یاس : 4413359 

دوباره شام غریبان : 4413357 

سیاه پوشم و عزادارم : 4413358 

ای سرزمین من : 4413361 

گمت کردم :‌4413351 

دنیای کوچیک من : 4413349 

پیراهن بارون می پوشم : 4413352 

شب عید : 4413355 

بارون میاد .بی کلام : 4413347 

یعقوب نیم اما : 4413345 

راه بهشت بی کلام :‌4413354 

یا علی دلم تنگه : 4413346 

بی تو سرزمین قحطی زدم : 4413340 

هر جمعه نه هر لحظه : 4413344 

ای پادشه خوبان : 4413342 

پر از حرف سکوتم : 4413338 

چشم انتظاری سهم عاشق : 4413341 

غریبونه : 4413343 

دنیای بی زهرا و علی : 4413339 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید