اسب ترکمن

http://searcher.aftablog.ir/113987/اسب+و+سواری.html

http://forum.p30pedia.com/showthread.php?22434-اسب-ها 0 واقعیت جالب درمورد اسب ها که تابحال نشنیدهاید

کسانیکه اسب نگهداری میکنند معمولاً سعی میکنند نکات کاربردی و جالب درمورد نگهداری اسب از اینطرف و آنطرف جمعآوری کنند، آن را به خاطرشان بسپارند تا در آینده درموقع لزوم از آنها استفاده کنند. در زیر به چند واقعیت درمورد اسبها اشاره میکنیم که ممکن است تابحال نشنیده باشید.

آیا میدانستید که....1. میتوانید بگویید که اسب به کجا نگاه میکند.
بیشتر مواقع گوش اسبها به سمتی که به آن نگاه میکنند میچرخد. اگر گوش اسبی به سمتهای مختلف میچرخد، این احتمال وجود دارد که به دو نقطه مختلف در عین حال نگاه میکنند.2. نمیتوانید دماغ اسب را ببندید.

اسبها نمیتوانند از دهان نفس بکشند، فقط میتوانند از راه بینی تنفس کنند. پس اطمینان حاصل کنید که هیچوقت راه بینی اسبتان بسته نشود.


3. همه اسبها یک روز تولد دارند.
اسبهای اصیل علیرغم روز اصلی که به دنیا آمدهاند، همه یک روز (اول ژوئیه)، (اول آگوست در استرالیا) تولد دارند. این یعنی اسبی که در روز کریسمس به دنیا آمده است، اولین تولد خود را یک هفته بعد در سال جدید جشن میگیرد.

4. یک طرف کوتاهتر از طرف دیگر است.
یک پا/سمت اسبها هم مثل انسانها کوتاهتر از سمت دیگر است. با توجه به سمتی که معمولاً به آن تکیه میزنند میتوانید بگویید که کدام طرفشان کوتاهتر است.

5. اسبهای عربی چند استخوان کوتاه کردهاند.
اسبهای عربی پشتهایی کوتاهتر از بقیه نژادها دارند. دلیل آن این است که یک استخوان ستونفقرات، یک استخوان کمری و یک دنده کمتر از بقیه نژادها دارند.

6. بعضی نژادها از بقیه بردبارتر هستند.
نژاد ترک “Akhal-Teke” میتواند چندین روز بدون خوردن آب تحمل کند.


7. خوابیدن پرهزینهتر است.
اسبها در موقع دراز کشیدن انرژی بیشتری نسبت به وقتی که ایستادهاند مصرف میکنند.

8. چین عاشق اسب است.
چین بیشتر از هر کشور دیگری اسب دارد. که البته با مقایسه با جمعیت انسانی آنها که بیشتر از هر کشور دیگری است، قابلقبول است.

9. مجسمه اسبها هیچ رمز و رازی ندارند.
طرز قرارگیری پای اسبها در مجسمه اسبسواران بزرگ هیچ اهمیت و ویژگی خاصی ندارد. مجسمهسازان هیچ قصد و نیت درونی از طراحی یک حالت خاص برای یک اسب در مجسمه در سر ندارند.

10. اسببخار اسکاتلندی است.
واژه اسببخار توسط یک مهندس اسکاتلندی به نام جیمز وات انتخاب شده است. او این واژه را در آزمایشات خود برای تعریف قدرت یک موتور استفاده میکرد و تعریف خود را بر مبنای قدرت اسبهای بارکش قرار داده است.
/ 0 نظر / 30 بازدید